Bouwadviseur Werkwijze

Bouwfases

Bij elke bouw is een aantal fases te onderscheiden met onderliggende werkzaamheden. Om u een zo goed mogelijk beeld te geven, leest u hieronder welke werkzaamheden er worden uitgevoerd per fase. 

Fase 1: Verkenning

 • Achterhalen van uw wensen en bekijken van de technische mogelijkheden;
 • Bepalen of vergunningen nodig zijn en/of een architect of ontwerper ingeschakeld moet worden;
 • Het maken van een grove kostenraming, om te kijken of de wensen binnen het gestelde budget passen;
 • Het aantal uur voor mijn advisering en begeleiding wordt bepaald;
 • Nadat u heeft besloten om samen met mij de bouw te realiseren, ontvangt u een opdrachtbevestiging. Na ondertekening hiervan, start fase 2. 

Fase 2: Begroting

 • Ik begeleid u bij uw precieze wensen en adviseer u bij uw keuzes;
 • Indien nodig, wordt er een bouwtekening gemaakt door een architect of ontwerper;
 • Indien nodig, worden de benodigde vergunningen geregeld;
 • Ik vraag offertes op en eventueel doe ik bouwopnames op locatie met diverse uitvoerende partijen zoals de constructeur, timmerman, stukadoor, loodgieter, elektriciën en interieurbouwer;
 • Ik maak een kostenoverzicht op basis van uw wensen en volgens de diverse offertes;
 • We nemen het kostenoverzicht samen door om te bepalen of al uw wensen erin staan en zodat u weet wat u precies krijgt. Is de begroting niet binnen uw budget dan gaan we kijken óf en hoe er aangepast kan worden.

Fase 3: Planning

 • Nu de werkzaamheden bekend zijn kan er een werkplanning gemaakt worden, zodat alle uitvoerende partijen weten wat er wanneer moet gebeuren;
 • Na uw goedkeuring, geef ik, namens u, de schriftelijke opdracht aan de uitvoerende partijen. Hierin is precies verwoord welke afspraken gemaakt zijn en wat de werkzaamheden zijn;
 • Ik organiseer voor de start van de bouw een werkbespreking met de uitvoerende partijen, zodat ook zij zich conformeren aan de gemaakte planning en afspraken.

Fase 4: Bouwbegeleiding

 • Tijdens de bouw controleer ik continue het bouwproces en de uitvoerende partijen en stuur bij waar nodig;
 • Wanneer nodig, worden werkbesprekingen gehouden en afspraken vastgelegd;
 • Indien zich onvoorziene situaties tijdens de bouw voordoen, moet daar direct door mij op geanticipeerd worden en zorg ik voor een oplossing;
 • Tijdens het bouwproces bewaak ik het budget, zoek ik continue naar betere en/of goedkopere oplossingen en stem ik met u af;
 • Alle facturen controleer ik en bespreek ik met u.

Fase 5: Nazorg

 • Waar nodig worden revisietekeningen en garantiecertificaten bij u aangeleverd;
 • Ook na de oplevering ben ik te allen tijde bereikbaar als u vragen of opmerkingen heeft of als zich problemen voordoen. Deze lossen we op.