Bouwadviseur Werkwijze

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Voor elk bouwproject waar ik als bouwadviseur en bouwbegeleider bij betrokken ben, gelden de algemene voorwaarden van Kars bouwadviseur en -begeleider.

Verzekeringen
Ik wil graag dat het bouwproces zo soepel mogelijk verloopt voor mijn klant, zodat u niet voor onverwachte en vervelende situaties komt te staan. Verzekeringen dragen daar aan bij. Vanuit mijn eigen netwerk, werk ik met uitvoerende partijen die hun verzekeringen goed geregeld hebben. Zelf heb ik een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ik adviseer mijn klanten bij elke verbouwing een CAR (Construction All Risk) verzekering af te sluiten. Dit is een verzekering die aan alle partijen dekking biedt tegen materiële schade en/of verlies die is ontstaan tijdens de uitvoering van een bouwproject.

Bescherming persoonsgegevens (AVG)
Ik acht zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en heb daarom een Privacy Policy. Kars bouwadviseur en bouwbegeleider verwerkt  persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.