Bouwadviseur Werkwijze

Werkwijze

Geen hoofdaannemer
Ik realiseer bouwprojecten zonder tussenkomst van een hoofdaannemer. Ik sta gedurende heel de bouw naast u en stuur uitvoerende partijen direct aan. Dit leidt tot een kostenvoordeel voor u. Door de korte lijnen kan er efficiënter gewerkt worden en is er tevens geen sprake van prijsopdrijvende opslagen.

Geen meer- en minderwerk
Voor elk werk maak ik een kostenoverzicht inclusief een post onvoorzien van 5% bouwsom. Daardoor komt u tijdens of na de bouw niet voor verrassende kosten te staan. Het meer- en minderwerk wordt zo tot een minimum beperkt, tenzij er tussentijds extra wensen komen. Ik werk rechtstreeks voor u op basis van een vooraf vastgesteld aantal uur per eenheid bouwsom. Het aantal uur hangt af van de grote en moeilijkheid van de bouw. Ik reken 7 tot 10 uur per € 10.000,= bouwsom (inclusief b.t.w.). Mijn uurtarief is € 97,50 per uur (inclusief b.t.w.), exclusief reis- en parkeerkosten. Voor werkzaamheden op regiebasis reken ik € 110,= per uur (inclusief b.t.w.), exclusief reis- en parkeerkosten.

Geen dure en onduidelijke inkoop
Mijn doel is om zo goedkoop mogelijk materialen en werkzaamheden voor u in te kopen, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft. Op die manier kunt u binnen uw budget zoveel mogelijk bereiken. Ik heb een groot netwerk met deskundige uitvoerende partijen en leveranciers die ingezet kunnen worden. Tegelijkertijd heeft u in uw eigen omgeving misschien wel mensen of partijen die mee willen bouwen, waarmee u kosten kunt besparen. Uiteraard werk ik hier graag aan mee.

Geen toeslagen
Per bouwonderdeel vraag ik, indien nodig, meerdere offertes aan. De offerte(s) bespreek ik met u en samen maken we uiteindelijk een keuze wie de opdracht gaat uitvoeren. Ik geef namens u de opdracht. Facturen controleer ik voor u, waarna deze rechtstreeks naar u gaan. Zo bent u gegarandeerd dat hier geen prijsopdrijvende toeslagen of andere partijen tussen zitten.